LIFE 2013/11/11

[당첨자 발표] 롯데 빼빼로 백일장 당첨자 발표

 • 페이스북 아이콘
 • 트위터 아이콘
 • 카카오스토리 아이콘
 • 밴드 아이콘
 • url 아이콘
 • 닫기 아이콘
공유하기 아이콘

빼빼로데이를 맞아 진행한 롯데 빼빼로 백일장 이벤트!

나에게 빼빼로는 “작업의 정석, 추억, 아빠 최고!, ㅋㅋㅋ, 구름다리, 친구…”이다!
빼빼로에 얽힌 수많은 사연 중 당첨자 111분을 발표합니다.

이벤트에 참여해주신 모든 분께 감사드립니다.

 

롯데 빼빼로 백일장 당첨자

이벤트 참가 등록 시 남겨주신 이메일로 11월 12일(화)에 개별 연락드릴 예정입니다.

경품 이름 이메일 주소
1등
롯데백화점 10만 원 상품권
이경환 anamo****@naver.com
2등
롯데시네마 커플 영화예매권
김수희  df****@hanmail.net
김주연  juyo****@naver.com
똘망똘망  og****@hanmail.net
박은진  eunjin****@naver.com
예진경  ye****@naver.com
윤은빈  mls**@naver.com
이성백  lsb**@naver.com
이영대  asr****@hanmail.net
이현영  lhy****@naver.com
정해중  jhj7**@naver.com
참가상
롯데 빼빼로 기프티콘
Dambi Kim moonan****@hanmail.net
Doo-yeol Choi cdy2**@lycos.co.kr
Gahee Hwang dhkdrk****@naver.com
Joel Jeong joel**@hanmail.net
Junghee Myung consi****@naver.com
Taesuk Hong redmoo****@naver.com
강재원 ttwins****@naver.com
강혁준 rmeot****@naver.com
곽병덕 0301kbd@hanmail.net
곽혀느히 sr0**@hanmail.net
구성욱 noro****@naver.com
권혜민 girl9**@hanmail.net
김건욱 kenu****@naver.com
김경민 kim****@hanmail.net
김경순 jc02**@hanmail.net
김광현 kim****@hanmail.net
김기영 kkk****@nate.com
김동균 dkworld****@empal.com
김보미 lovewooc****@naver.com
김보선 bosun****@naver.com
김상권 skk1****@naver.com
김상호 ksh****@naver.com
김성주 poll****@nate.com
김승용 snf**@naver.com
김시은 kse****@naver.com
김양남 kyn**@naver.com
김예진 qdpw**@naver.com
김은영 musang****@naver.com
김은주 swee****@nate.com
김재경 jae****@naver.com
김주리 22juri**@hanmail.net
김지수 flixm**@naver.com
김하나 dure****@naver.com
김혜미 comix****@naver.com
김희란 2008gm****@naver.com
노선화 shtjs****@naver,com
류초은 choeun****@naver.com
문민희 minlove****@hanmail.net
민지 minji****@naver.com
박대균 sever1****@naver.com
박동순 ordian****@naver.com
박인경 miffyg****@hanmail.net
박창민 pcmn**@nate.com
소망이(지미연) leade****@nate.com
손자인 jisji**@naver.com
손지영 sjys**@hanmail.net
손현정 0328****@naver.com
신선미 ssm****@empal.com
신설원 love_****@naver.com
신은경 minya****@naver.com
심은영 rains****@naver.com
아이언맨 yuri****@naver.com
안재연 ajy4**@naver.com
안하영 828**@hanmail.net
양미란 explorer****@naver.com
양정현 ekfak****@naver.com
엄미수 240**@hanmail.net
에린양 pooh5****@naver.com
여선 kyuba****@gmail.com
오로라공주 green****@naver.com
오영심 fam****@naver.com
위상봉 kain_**@naver.com
유미희 dryw****@naver.com
유은심 yes****@naver.com
유지혜 ddil**@naver.com
유창선 nori****@naver.com
유해온 math****@naver.com
윤보연 gks**@naver.com
윤소희 life**@naver.com
이경화 kh28**@paran.com
이단비 alayoo****@naver.com
이상록수 loves****@nate.com
이서영 siug**@naver.com
이영조 mota****@naver.com
이지희 wlgml****@naver.com
이희영 hope**@lycos.co.kr
임혜진 hyejin****@naver.com
전미진 jera**@naver.com
전정환 bigba****@gmail.com
전철원 milkly****@empas.com
정은실 rjcls****@naver.com
정진생 toddne****@naver.com
조현정 sabrin****@hanmail.net
조현지 hyunji****@naver.com
짜릿한 빼빼로 stoc**@hanmail.net
채난기 nan****@naver.com
최경현 asof****@naver.com
최미란 notfull****@hanmail.net
최미희 bing**@nate.com
최승민 tmdals****@naver.com
최재혁 cjh****@hanmail.net
최지혜 c30**@naver.com
한지혜 jhhan****@hanmail.net
행복은맘 key****@nate.com
허수정 tnwjd****@naver.com
허은숙 hom****@naver.com
허은정 soo****@naver.com
황건규 suu0**@naver.com
황규석 ksf****@hanmail.net
황미숙 jupit****@naver.com

 

※ 수집한 개인정보는 경품발송을 위해서만 사용합니다. 개인정보수집에 대한 자세한 내용은 링크를 통해 확인해주세요.
http://www.facebook.com/lotte/app_389268991165245

목록 공유
 • 페이스북 아이콘
 • 트위터 아이콘
 • 카카오스토리 아이콘
 • 밴드 아이콘
 • url 아이콘

Notice: WP_Query는 버전 3.1.0부터 사용중단되었습니다! caller_get_posts는 사용이 중지 되었습니다. ignore_sticky_posts를 사용하세요. in /var/www/html/blog.lotte.co.kr/wp-includes/functions.php on line 4045