STORY 2024/06/28

L-GUIDE K-SNACK loved by foreigners EP.1 PEPERO

 • 페이스북 아이콘
 • 트위터 아이콘
 • 카카오스토리 아이콘
 • 밴드 아이콘
 • url 아이콘
 • 닫기 아이콘
공유하기 아이콘

해외로 뻗어 나가는 빼빼로데이!
베트남인들도 푹 빠진 빼빼로의 맛
FALL IN LOVE PEPERO❤

Ngày Pepero đang lan rộng ra nước ngoài!
Hương vị Pepero mà ngay cả người
Việt cũng phải mê mẩn!
FALL IN LOVE PEPERO❤

 

현지 인플루언서가 직접 먹고 추천하는
찐 후기 함께 확인 해보자구요😊

Hãy cùng xem những đánh giá chân thực từ các influencer địa phương
đã trực tiếp thưởngthức và giới thiệu😊

230,014명의 팔로워를 보유한
Nguyễn Mai Phương님이 빼빼로를
사랑하게 된 이유는?

빼빼로는 휴대가 간편하고 소풍이나 여행 갈 때도
쉽게 가지고 다니면서 모두와 즐길 수 있어요!

304,582명의 팔로워를 보유한
An Vy님이 빼빼로를
사랑하게 된 이유는?

초코, 아몬드 기본 맛들부터 초코쿠키, 스노위 아몬드 등
정말 종류들이 다양해 입맞에 맞게
선택할 수 있어서 추천드려요!

282,262명의 팔로워를 보유한
Nguyen Huyen Trang님이
빼빼로를 사랑하게 된 이유는?

식감은 바삭바삭하고 스틱형이라 잡기가
매우 편해 먹기 편한 것은 물론,
겉에 있는 토핑이 종류별로 있어 골라 먹는 맛도 있어요!

143,689명의 팔로워를 보유한
Ngo Duc Anh님이
빼빼로를 사랑하게 된 이유는?

빼빼로는 하노이 롯데몰, 롯데마트 주요 슈퍼마켓에서
언제든지 쉽게 구매 할 수 있답니다!

241,415명의 팔로워를 보유한
Nguyễn Thanh Thanh님이
빼빼로를 사랑하게 된 이유는?

11월 11일에 사랑하는 사람들에게 빼빼로를 주고 받으며
사랑과 우정을 나누는 기념일을 즐겨보세요!

 

베트남 K-SNACK 빼빼로❤
한국 국민 간식인 빼빼로, 전 세계로 뻗어 나가는 중 ~ ✈

K-SNACK Pepero Việt Nam❤
Món ăn vặt quốc dân Hàn Quốc Pepero, đang vươn ra toàn cầu ~ ✈

11월 11일은 사랑하는 사람들에게 빼빼로를 주고 받으며
사랑과 우정을 나누는 기념일이니
특별한 날을 즐겨보세요🙌💕

Ngày 11 tháng 11 là ngày trao đổi Pepero để chia sẻ tình yêu và tình bạn,
hãy tận hưởng ngày đặc biệt này🙌💕

오늘을 새롭게, 내일을 이롭게
롯데

 

목록 공유
 • 페이스북 아이콘
 • 트위터 아이콘
 • 카카오스토리 아이콘
 • 밴드 아이콘
 • url 아이콘