STORY 2024/07/09

L-GUIDE LOTTERIA loved by foreigners EP.2 ChickenRice

  • 페이스북 아이콘
  • 트위터 아이콘
  • 카카오스토리 아이콘
  • 밴드 아이콘
  • url 아이콘
  • 닫기 아이콘
공유하기 아이콘

베트남 패스트푸드 프랜차이즈 1위!
롯데리아 ‘치킨라이스’ 가 베트남을 접수한 매력은? 🔎

📣K-Chicken으로 베트남을 꽉 잡은데는 다~ 이유가있다!

Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh số 1 tại Việt Nam!
Điều gì khiến ‘cơm gà’ của
Lotteria chinh phục Việt Nam?🔎

📣Có lý do cả khi mà ‘K-Chicken’
đã chiếm trọn Việt Nam!

현지 인플루언서가 직접 먹고 추천하는
찐 후기 함께 확인 해보자구요😊

Hãy cùng xem những đánh giá
chân thực từ các influencer
địa phương đã trực tiếp thưởng thức và giới thiệu😊

319,415명의 팔로워를 보유한
Nguyễn Thanh Huyền님이
치킨라이스를 사랑하게 된 이유는?

밥과 치킨 그리고 신선한 야채로 구성되어 있어
한 끼 식사 대용으로 딱이에요! 🍗

221,675명의 팔로워를 보유한
Hạnh Hạnh님이
치킨라이스를 사랑하게 된 이유는?

단 10분 만에 음식이 나오기 때문에
시간적 여유가 없는 점심시간에
맛있는 음식을 빠르고 간편하게 즐길 수 있어요! 🍗

253,701명의 팔로워를 보유한
Chang Chi님이
치킨라이스를 사랑하게 된 이유는?

닭고기와 달콤&매콤한
특제 소스가 입 안에서
환상적으로 어우러져
별 다른 설명이 필요 없답니다! 🍗

 

354,190명의 팔로워를 보유한
Phạm Thị Thanh Nga님이
치킨라이스를 사랑하게 된 이유는?

아이들도 좋아하고,
든든함에 비해 저렴한 가격으로
먹을 수 있어서 가성비 측면에서도 좋아요! 🍗

 

157,134명의 팔로워를 보유한
Rita Pham님이
치킨라이스를 사랑하게 된 이유는?

웬만한 치킨 전문점보다 맛있고
다 먹을 때까지
바삭함&촉촉함이 살아 있어요! 🍗

베트남에서 맛집을 찾고 계신다면!
롯데리아 ‘치킨라이스’ 꼭 드셔보세요🙌💕

Nếu bạn đang tìm kiếm quán
ăn ngon tại Việt Nam!
Hãy thử ‘Chicken Rice’ của Lotteria🙌💕

오늘을 새롭게, 내일을 이롭게
롯데

 

목록 공유
  • 페이스북 아이콘
  • 트위터 아이콘
  • 카카오스토리 아이콘
  • 밴드 아이콘
  • url 아이콘