STORY 2024/05/09

L-GUIDE Lotte Mall West Lake Hanoi Ep.1 play

 • 페이스북 아이콘
 • 트위터 아이콘
 • 카카오스토리 아이콘
 • 밴드 아이콘
 • url 아이콘
 • 닫기 아이콘
공유하기 아이콘

베트남 하노이 도심의 새로운 MZ 핫플❤🔥
롯데몰 웨스트레이크 하노이😎

Điểm nóng gen Z mới của trung tâm thành phố Hà Nội ❤🔥
Lotte Mall West Lake Hanoi😎

쇼핑, 휴식, 체험, 음식 등
다양한 콘텐츠를 한 곳에서 즐길 수 있어
현지인과 관광객, 모두에게 인기를 얻고 있는
1 Day Trip 핫플이에요!

Từ mua sắm, nghỉ ngơi, trải nghiệm đến ẩm thực
Tất cả trong một nơi để bạn có thể thưởng thức
1 Day Trip hot place cho cả dân địa phương cũng như du khách! –

롯데몰 웨스트레이크 하노이를 직접 다녀온
10명의 베트남 인플루언서
찐 후기 함께 확인 해봐요😊

Hãy cùng xem đánh giá thực từ 10 influencer Việt Nam
đã trải nghiệm Lotte Mall Hồ Tây nhé😊

321,014명의 팔로워를 보유한
Phạm Thị Mai Trang님의 롯데몰 이용 후기

롯데몰에서는 문화생활부터
쇼핑, 맛집까지1 Day Trip을 즐길 수 있어요!

210,735명의 팔로워를 보유한
Đinh Thị Vân Anh님의 롯데몰 이용 후기

샤롯데에는 리클라이너 의자가 있어
집처럼 편하게 영화 관람을 할 수 있었어요!

111,008명의 팔로워를 보유한
Thuỳ dung님의 롯데몰 이용 후기

좌석별 사이드 테이블과 파티션으로 나눠져 있어
프라이빗하게 영화를 즐길 수 있어요!

110,591명의 팔로워를 보유한
Đỗ Thu Hương님의 롯데몰 이용 후기

하노이에서 최초로 선보인
고급 상영관이라 그런지
고급스러운 서비스와
영화 관람을 할 수 있었어요!

119,928명의 팔로워를 보유한
Phạm Lan Anh님의 롯데몰 이용 후기

롯데몰 아쿠아리움에서는
샌드타이거샤크, 홈볼트 펭귄 등
다양한 해양생물을 한 번에 볼 수 있어 너무 편해요!

267,432명의 팔로워를 보유한
Nguyễn Thị Kim Oanh 님의 롯데몰 이용 후기

베트남 최초, 최대의 커브드 아크릴 패널이
설치되어 있는 메인 수조를 통해
사실감 넘치는 신비로운 바다를 만날 수 있어요

208,613명의 팔로워를 보유한
Nguyễn Thị Hàm Yên님의 롯데몰 이용 후기

하노이에서 가장 큰 실내 수족관이 있는 롯데몰!
롯데몰 실내수족관의 아름다운 조명 공간 속으로 GOGO!

251,717명의 팔로워을 보유한
Nguyễn Thị Hải Yến 님의 롯데몰 이용 후기

롯데몰은 하노이에서 가장 규모가 크고
유명한 브랜드가 넘쳐나는 트렌디한 공간이에요!!

214,124명의 팔로워을 보유한
Phan_Quỳnh_Trang 님의 롯데몰 이용 후기

롯데몰에 방문하시면 부티크형 코스메틱 매장을 비롯해
글로벌 브랜드의 대형 플래그십 매장을
만날 수 있어요!!

218,323명의 팔로워을 보유한
Đỗ Phương Hồng님의 롯데몰 이용후기

One-day Trip’ 이라는 컨셉으로
고급스럽고 모던한 공간에
쇼핑과 휴식, 자연이 어우러져 있어요!

하노이의 대표 랜드마크
‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’
Những địa danh nổi tiếng của Hà Nội
‘Lotte Mall West Lake Hà Nội’

베트남 하노이 지역 방문 계획이 있다면
‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’를 꼭! 들려
다양한 활동과 음식을 즐겨 보시는 걸 추천 드리며

앞으로 더 발전할 롯데도 응원해 주세요!

Nếu bạn có kế hoạch đến thăm khu vực Hà Nội, Việt Nam
Nhất định phải xem ‘Lotte Mall West Lake Hà Nội’!
Hãy ủng hộ Lotte phát triển hơn bây giờ nữa nhé!

오늘을 새롭게, 내일을 이롭게
롯데

목록 공유
 • 페이스북 아이콘
 • 트위터 아이콘
 • 카카오스토리 아이콘
 • 밴드 아이콘
 • url 아이콘